Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie der Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Solltest du Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktiere bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 150€ | KOSTENLOSE RETOUREN

Suunto Traverse Alpha Gabay sa User - 2.1

Water resistance (hindi pinapasok ng tubig)

Suunto Traverse Alpha ay hindi pinapasok ng tubig hanggang 100 meter (330 feet), na katumbas ng 10 bars. Ang bilang ng metro ay kaugnay ng aktuwal na lalim ng pagsisid at nasubok na sa presyon ng tubig na ginamit sa kurso ng pagsubok sa resistensiya ng Suunto sa tubig. Nangangahulugan ito na magagamit mo ang relo sa paglalangoy at snorkeling, ngunit hindi ito dapat gamitin sa anumang uri ng pagsisid.

PAALALA:

Ang pagiging water resistant ay hindi katumbas ng lalim na magagamit para gumana. Ang mga marka para sa pagiging water resistant ay tumutukoy sa kung gaano kasarado laban sa hangin/tubig na nakakatagal sa shower, pagligo, paglangoy, pagsisid sa pool at snorkeling.

Upang mapanatili ang pagiging water resistant, inirerekomenda na:

  • huwag kailanman gagamitin ang device maliban sa pinaglaanan dito.
  • makipag-ugnayan sa isang awtorisadong serbisyo ng Suunto, distributor o retailer para sa anumang pagkukumpuni.
  • panatilihing malinis at walang dumi at buhangin ang device.
  • huwag kailanman susubukang buksang mag-isa ang kaha.
  • iwasang gamitin ang device kapag mabilis na nagbabago ang temperatura ng hangin at tubig.
  • oalaging linisin ang iyong device gamit ang tubig-tabang kung nabasa ito sa tubig-alat.
  • huwag kailanman ibabangga o ihuhulog ang device.

Inhaltsverzeichnis