Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Sollten Sie Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 100€ | SOMMERAKTION | KOSTENLOSE RETOUREN

Suunto Traverse Alpha Gabay ng Gumagamit - 2.0

Pagkuha ng suporta

Upang makakuha ng dagdag na suporta, bumisita sa www.suunto.com/support. Doon ay makakakita ka ng komprehensibong koleksyon ng mga materyales para sa suporta, kasama na ang Mga Tanong at Sagot at mga video sa pagtuturo. Maaari ka ring mag-post ng mga tanong nang direkta sa Suunto o mag-email/tumawag sa mga propesyonal sa suporta ng Suunto.

Marami ring how-to na mga video sa Suunto YouTube channel sa 
www.youtube.com/user/MovesCountbySuunto.

Upang makakuha ng suporta mula sa Suunto:

  1. Magparehistro sa www.suunto.com/register.
  2. Bumisita sa Suunto.com (www.suunto.com/support) upang makita kung naitanong na/nasagot na ang iyong tanong.
  3. Magpunta sa Contact Suunto(Makipag-ugnayan sa Suunto) upang magsumite ng tanong o tumawag sa amin sa alinmang nakalistang numero sa suporta. O kaya ay magpadala sa amin ng email sa support@suunto.com Mangyaring isama ang pangalan ng produkto, ang serial number at isang detalyadong paglalarawan sa issue. Tutulungan ka ng kwalipikadong kawani sa customer support ng Suunto at, kung kinakailangan ay, i-troubleshoot ang iyong produkto sa tawag din na iyon.

Inhaltsverzeichnis