Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 an, sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen. Sollten Sie Probleme mit dem Zugang zu Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Nastavenie zámku kurzu

Pomocou funkcie zámku smeru môžete označiť smer k cieľu.

Uzamknutie smeru:

  1. Keď je kompas aktívny, držte hodinky pred sebou a otočte sa k cieľu.
  2. Stlačením tlačidla Back Lap uzamknite aktuálnu hodnotu stupňov zobrazenú na hodinkách ako váš smer.
  3. Prázdny trojuholník signalizuje uzamknutý smer vo vzťahu k indikátoru severu (plný trojuholník).
  4. Zámok smeru vymažete stlačením tlačidla Back Lap.

setting bearing lock Ambit2

POZNÁMKA:

Keď používate kompas v režime cvičenia, tlačidlom Back Lap sa iba uzamkne a vymaže smer. Ak chcete vytvoriť kolo tlačidlom Back Lap, ukončite kompas.