Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 an, sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen. Sollten Sie Probleme mit dem Zugang zu Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Oznámenie o patentoch

Tento výrobok je chránený patentovými prihláškami čakajúcimi na schválenie a príslušnými národnými právami: US 11/169,712, US 12/145,766, US 61/649,617, US 61/649,632, FI20116231, USD 603,521, EP 11008080, EU konštrukcie 001296636-0001/0006, 001332985-0001 alebo 001332985-0002 USD 29/313,029, USD 667,127, (hrudný pás: US 7,526,840, US 11/808,391, US 13/071,624, US 61/443,731). Boli podané aj ďalšie patentové prihlášky.