Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 an, sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen. Sollten Sie Probleme mit dem Zugang zu Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

Suunto Essential Priročnik za uporabo -

Izbira intervala snemanja

Interval snemanja lahko spreminjate v meniju rec interval v meniju Menu.

Izbirate lahko med petimi intervali snemanja:

  • 1 sekunda
  • 5 sekund
  • 10 sekund
  • 30 sekund
  • 60 sekund

Med brskanjem po intervalih se razpoložljivi čas snemanja prikaže v spodnjem delu zaslona.

Če želite izbrati interval snemanja:

  1. V meniju memory izberite rec interval.
  2. Izberite interval snemanja s tipkama + in - Light.
NASVET:

Kratkotrajne dejavnosti s hitrimi spremembami nadmorske višine je bolje snemati s krajšim intervalom snemanja (npr. smuk). Na drugi strani so dolgotrajne dejavnosti s počasnimi spremembami nadmorske višine, ki jih je bolje snemati z daljšim intervalom snemanja (npr. pohodništvo).