Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro - Features - Toni in vibriranje

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Uporabniški priročnik - 1.12

Toni in vibriranje

Toni in vibriranje

Opozorila s toni in vibriranjem se uporabljajo za obvestila, alarme in druge ključne dogodke in dejanja. Oboje lahko prilagajate v nastavitvah pod General (Splošno) » Tones (Toni).

Za oboje lahko izberete naslednje možnosti:

  • All on (Vse vklopljeno): vsi dogodki sprožijo opozorilo
  • All off (Vse izklopljeno): noben dogodek ne sproži opozorila
  • Buttons off (Izklopljene tipke): vsi dogodki razen pritiskov tipk sprožijo opozorila