Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 an, sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen. Sollten Sie Probleme mit dem Zugang zu Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

Suunto Ambit2 Priročnik za uporabo - 2.0

Inhaltsverzeichnis

Vremenski kazalniki

Ura Suunto Ambit2 ima poleg grafikona barometra (glejte Uporaba profila Barometer) še dva vremenska kazalnika: vremenski trend in opozorilo pred nevihto.

Kazalnik vremenskega trenda je prikazan v načinu Time (Ura) in nudi hiter pregled nad spremembami vremena.

weather trend Ambit2

Kazalnik vremenskega trenda sestavljata dve črti, ki tvorita puščico. Vsaka črta predstavlja 3-urno obdobje. Če je sprememba barometrskega tlaka v treh urah večja od 2 hPa/14,99 mmHg, se smer puščice spremeni. Na primer:

ICON weather trend droppingmočan padec zračnega tlaka v zadnjih šestih urah;
ICON weather trend steady risingzračni tlak je bil stabilen, nato pa je v zadnjih treh urah močno narastel;
ICON weather trend rising droppingzračni tlak je močno naraščal, nato pa je v zadnjih treh urah močno padel.

Opozorilo pred nevihto

Znaten padec barometrskega tlaka običajno pomeni, da se bliža nevihta, zato si poiščite zavetje. Če je funkcija opozarjanja pred nevihto vklopljena in zračni tlak v triurnem obdobju pade za 4 hPa/3,05 mmHg ali več, ura Suunto Ambit2 sproži zvočno opozorilo in prikaže utripajoč simbol za nevihto.

OPOMBA:

Če je aktiviran profil višinomera, opozarjanje pred nevihto ne deluje. Glejte Nastavljanje profilov.

Funkcijo Storm alarm (Opozorilo pred nevihto) vklopite tako:

  1. Pridržite tipko Next, da odprete meni z možnostmi.
  2. pomaknite se na Alti-baro (Višinomer-barometer) z gumbomLight Lock in vstopite s pritiskom na Next;
  3. z gumbom Next izberite Storm alarm (Opozorilo pred nevihto);
  4. z gumboma Start Stop in Light Lock nastavite opozorilo pred nevihto na On (Vklopljeno) ali Off (Izklopljeno) in potrdite nastavitev z gumbom Next;

activating storm alarm

opozorilo pred nevihto izklopite s pritiskom katerega koli gumba. Če ne pritisnete nobenega gumba, se opozorilo sproži vsakih pet minut. Simbol za nevihto ostane prikazan na zaslonu, dokler se vremenske razmere ne stabilizirajo (upočasnitev padanja zračnega tlaka).

Če pride do opozorila pred nevihto med snemanjem vadbe, se ustvari poseben krog (imenovan »opozorilo pred nevihto«).

NASVET:

Opozarjanje pred nevihto lahko vklopite in izklopite tudi v meniju z možnostmi v športnih načinih.