Párovanie zariadenia POD/hrudného pásu

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Párovanie zariadenia POD/hrudného pásu

Párovanie zariadenia POD/hrudného pásu

Spárujte zariadenie Suunto Ambit2 R s voliteľným hrudným pásom alebo zariadením Suunto POD, aby ste pri cvičení získali doplnkové informácie o rýchlosti, vzdialenosti a kadencii. Možno použiť aj iné hrudné pásy ANT+ alebo zariadenia Foot POD. Kompatibilné výrobky ANT+ nájdete na adrese www.thisisant.com/directory.

Hrudný pás alebo POD obsiahnutý v balení zariadenia Suunto Ambit2 R je už spárovaný. Párovanie je nutné iba v prípade, keď chcete s hodinkami použiť nový hrudný pás alebo POD.

Postup párovania zariadenia POD/hrudného pásu:

 1. Aktivujte POD/hrudný pás:
 2. Hrudný pás: navlhčite kontaktné plochy a nasaďte si hrudný pás.
 3. Foot POD: topánkou (so zariadením POD) krátko potraste alebo ňou udrite po zemi.
 4. Podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
 5. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Pair (Párovať) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
 6. Pomocou tlačidiel Start Stop a Light Lock vyberte možnosti príslušenstva.
 7. Stlačením tlačidla Next vyberte POD alebo hrudný pás a spustite párovanie.
 8. Držte zariadenie Suunto Ambit2 R v blízkosti zariadenia POD/pásu (menej ako 30 cm) a počkajte, kým hodinky nezobrazia informáciu, že POD/pás sú spárované. Ak párovanie zlyhá, stlačte tlačidlo Start Stop na opakovanie operácie alebo tlačidlo Light Lock na návrat do nastavenia párovania.

pairing pod AMBIT2 R

TIP:

Hrudný pás môžete aktivovať aj navlhčením a stlačením oboch oblastí kontaktov elektród.

Riešenie problémov: Zlyhalo párovanie hrudného pásu

Ak zlyhá párovanie hrudného pásu, skúste nasledujúce:

 • Overte, či je pás pripojený k modulu.
 • Overte, či máte správne nasadený hrudný pás (pozri Nasadenie hrudného pásu).
 • Overte, či sú plochy kontaktov elektród hrudného pásu vlhké.

Pre viac informácií o párovaní zariadení POD pozri používateľské príručky zariadení POD.