Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 an, sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen. Sollten Sie Probleme mit dem Zugang zu Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

Suunto Ambit3 Sport Používateľská príručka - 2.4

Vyhľadanie cesty späť

Vyhľadanie cesty späť

Ak používate GPS, športové hodinky Suunto Ambit3 Sport automaticky uložia miesto štartu cvičenia. Pomocou funkcie Vyhľadanie cesty späť vás športové hodinky Suunto Ambit3 Sport môžu viesť naspäť priamo do miesta štartu (alebo na miesto, kde sa zisťovala poloha GPS).

Vyhľadanie cesty späť:

  1. V športovom režime podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
  2. Stlačením tlačidla Next vyberte položku navigation (Navigácia).
  3. Pomocou tlačidla Start Stop vyberte položku Find back (Vyhľadanie cesty späť) a otvorte ju stlačením tlačidla Next. V zvolenom športovom režime sa pokyny pre navigáciu zobrazujú ako posledný displej.