Suunto Spartan Sport - Грижа и поддръжка - Изхвърляне

Suunto Spartan Sport Потребителско ръководство - 2.0

Inhaltsverzeichnis

Изхвърляне

Моля, изхвърляйте това устройство по подходящия начин, като го третирате като електронен отпадък. Не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Ако желаете, можете да върнете устройството на най-близкия разпространител на Suunto.

WEEE symbol black