Suunto Spartan Sport - Характеристики - Лунни фази

Suunto Spartan Sport Потребителско ръководство - 2.0

Inhaltsverzeichnis

Лунни фази

Освен часовете на изгрев и залез, часовникът може да следи и фазите на луната. Фазата на луната се основава на датата, която сте задали в часовника си.

Фазата на луната е налична като изглед в циферблата, предназначен за ползване на открито. Докосвайте екрана, за да променяте най-долния ред, докато видите иконата с изображение на луна и процентите.

Moonphase watchface Spartan

Фазите са представени като икона с проценти, както следва:

Moonphase icons Spartan