Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie der Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Solltest du Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktiere bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 100€ | BLACK FRIDAY SALE STARTETKOSTENLOSE RETOUREN

Suunto Spartan Sport Wrist HR คู่มือการใช้งาน - 2.5

Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
  • ความปลอดภัย

ความปลอดภัย

ประเภทของการระมัดระวังความปลอดภัย

คำเตือน:
  • ใช้กับขั้นตอนหรือสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
ข้อควรระวัง:
  • ใช้กับขั้นตอนหรือสถานการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้กับผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ:
  • ใช้เพื่อเน้นข้อมูลที่สำคัญ
เคล็ดลับ:
  • ใช้สำหรับเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุณสมบัติและหน้าที่ของอุปกรณ์

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

คำเตือน:

เก็บสาย USB ให้ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่นเครื่องกระตุ้นหัวใจ คีย์การ์ด บัตรเครดิตและสิ่งอื่นที่คล้ายกัน ช่องต่ออุปกรณ์สาย USB จะมีแม่เหล็กกำลังสูงซึ่งอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งอื่นที่จัดเก็บข้อมูลด้วยแม่เหล็ก

คำเตือน:

อาจเกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองต่อผิวหนังได้เมื่อผลิตภัณฑ์สัมผัสกับผิวหนัง แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมก็ตาม ในกรณีดังกล่าว ให้หยุดใช้งานและรีบปรึกษาแพทย์ทันที

คำเตือน:

ปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มโปรแกรมการออกกำลังกายเสมอ การออกกำลังกายที่หักโหมเกินไปอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงได้

คำเตือน:

ใช้เพื่อกิจกรรมสันทนาการเท่านั้น

คำเตือน:

อย่าเชื่อถือ GPS หรืออายุการใช้งานแบตเตอรี่ทั้งหมด ใช้แผนที่และวัสดุสำรองอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยของคุณเสมอ

ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้ตัวทำละลายใดๆ กับผลิตภัณฑ์เพราะอาจทำให้ผิวสัมผัสเสียหาย

ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้สารกำจัดแมลงใดๆ กับผลิตภัณฑ์เพราะอาจทำให้ผิวสัมผัสเสียหาย

ข้อควรระวัง:

อย่าทิ้งอุปกรณ์ แต่ให้ถือเป็นขยะอิเล็กโทรนิกส์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ข้อควรระวัง:

ห้ามกระแทกหรือทำอุปกรณ์หล่นเพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้

หมายเหตุ:

Suunto ใช้เซ็นเซอร์และอัลกอริทึ่มขั้นสูงในการสร้างตัวชี้วัด ซึ่งช่วยคุณในการทำกิจกรรมและการผจญภัย เรามุ่งมั่นให้เกิดความแม่นยำมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ผลิตภัณฑ์และบริการของเราเก็บบันทึกไว้อาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เสมอไปและตัวชี้วัดที่ได้อาจไม่แม่นยำเสมอไป แคลอรี่ อัตราการเต้นของหัวใจ สถานที่ การตรวจจับการเคลื่อนไหว การจดจำช็อต สัญญาณความเครียดทางร่างกาย และตัวชี้วัดอื่นๆ อาจไม่ตรงกับความจริงเสมอไป ผลิตภัณฑ์และบริการ Suunto มีไว้เพื่อการใช้งานเชิงนันทนาการเท่านั้นและไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ใดๆ

Inhaltsverzeichnis