Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 an, sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen. Sollten Sie Probleme mit dem Zugang zu Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

Suunto Spartan Ultra Uporabniški priročnik - 2.5

Lunine mene

Lunine mene

Poleg časa sončnega vzhoda in zahoda lahko na uri spremljate tudi lunine mene. Prikaz luninih men temelji na podatkih, ki ste jih nastavili na uri.

Prikaz luninih men je na voljo kot pogled na številčnici za uporabo na prostem. Z dotikanjem zaslona spreminjajte spodnjo vrstico, dokler se ne prikažeta ikona lune in odstotna vrednost.

Moonphase watchface Spartan

Mene so prikazane kot ikona z odstotno vrednostjo:

Moonphase icons Spartan