Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 an, sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen. Sollten Sie Probleme mit dem Zugang zu Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

Suunto Traverse Alpha Потребителско ръководство - 2.0

Inhaltsverzeichnis

Лов с разпознаване на изстрели

Лов с разпознаване на изстрели

Разпознаването на изстрели е включено по подразбиране, когато записвате в ловния спортен режим. Акселерометърът разпознава движението от отката на оръжието и го запазва като изстрел. Общият ви брой изстрели се актуализира на дисплея и местоположението на всеки изстрел се запазва. По-късно можете да разглеждате местоположението на изстрелите в Movescount.

бележка:

Точността на компаса може да се повлияе, когато разпознаването на истрели е активно. Движения, които приличат на откат от оръжие, може погрешка да се възприемат като изстрели. Не всички калибри се разпознават, а използването на средства за намаляване на отката затруднява разпознаването на изстрели.