Kazalnik preostalega pomnilnika

Suunto Traverse Alpha Uporabniški priročnik - 2.0

Kazalnik preostalega pomnilnika

Kazalnik preostalega pomnilnika

Če več kot 50 % dnevnika ni sinhroniziranega s storitvijo Movescount, ura Suunto Traverse Alpha ob vstopu v dnevnik prikaže opomnik.

memory left indicator

Ko je nesinhronizirani pomnilnik poln in Suunto Traverse Alpha začne prepisovati stare dnevnike, se opomnik ne prikaže.