FusedAlti
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

FusedAlti

FusedAltiTM предоставя отчитане на надморска височина, което е комбинация от GPS и барометрична надморска височина. То намалява до минимум ефекта на временни отклонения и грешки в окончателното отчитане на надморска височина.

бележка:

По подразбиране надморската височина се измерва с FusedAlti по време на тренировки, които използват GPS, и по време на навигация. Когато GPS-ът е изключен, надморската височина се измерва с барометричния сензор.

Ако не искате да използвате FusedAlti за измеране на надморската височина, можете да го деактивирате от менюто с опции.

За деактивиране на FusedAlti:

  1. Задръжте Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
  2. Превъртете до Alti-baro (Алти-баро) с Light Lock и го изберете с Next.
  3. Превъртете до FusedAlti със Start Stop и го изберете с Next.
  4. Задайте Off (Изкл.) на FusedAlti със Start Stop или Light Lock и потвърдете с Next.

enabling FusedAlti

Когато устройството е в режим time (време), можете да търсите нова референция за барометрична надморска височина с FusedAlti. Това активира GPS-а за максимум 15 минути.

За да потърсите нова референция за барометрична надморска височина с FusedAlti:

  1. Задръжте Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
  2. Превъртете до Alti-baro (Алти-баро) с Light Lock и го изберете с Next.
  3. Превъртете до Reference (Референция) с Light Lock и отворете с Next.
  4. Превъртете до FusedAlti със Start Stop и го изберете с Next. GPS-ът се включва и устройството започва да изчислява надморската височина въз основа на FusedAlti.

new reference FusedAlti Ambit2

бележка:

При добри условия активирането на FusedAlti отнема 4 – 12 минути. През това време Product name показва барометричната надморска височина, а при нейното отчитане се показва ~, което посочва, че надморската височина може да не е точна.