GPS-ajavõtu kasutamine
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 Kasutusjuhend - 2.0

Table of Content

GPS-ajavõtu kasutamine

GPS-ajavõtt korrigeerib teie seadme Suunto Ambit2 ja GPS-aja vahelist erinevust. GPS-ajavõtt korrigeerib aega automaatselt kord päevas või pärast aja käsitsi reguleerimist. Korrigeeritakse ka topeltkellaaega.

MÄRKUS:

GPS-ajavõtt korrigeerib minuteid ja sekundeid, aga mitte tunde.

MÄRKUS:

GPS-ajavõtt korrigeerib aja täpselt, kui see erineb vähem kui 7,5 minutit. Kui aeg erineb sellest rohkem, korrigeerib GPS-ajavõtt aja lähima 15 minuti täpsusega.

GPS-ajavõtt on vaikimisi aktiveeritud. Deaktiveerimiseks toimige järgmiselt.

  1. Valige suvandite menüüs General (Üldine), seejärel Time/date (Kellaaeg/kuupäev) ja GPS timekeeping (GPS-ajavõtt).
  2. Lülitage nupuga Start Stop või Light Lock GPS-ajavõtt sisse või välja. Kinnitamiseks vajutage nuppu Next.
  3. Sätete juurde naasmiseks vajutage nuppu Back Lap. Suvandite menüüst väljumiseks aga hoidke all nuppu Next.

setting GPS timekeeping