Párovanie zariadenia POD/hrudného pásu
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 Používateľská príručka - 2.0

Table of Content

Párovanie zariadenia POD/hrudného pásu

Párovanie zariadenia POD/hrudného pásu

Spárujte zariadenie Suunto Ambit2 s voliteľnými Suunto PODmi (Bike POD, Power POD, hrudný pás, Foot POD alebo Cadence POD) a ANT+ PODy, aby ste pri cvičení získali doplnkové informácie o rýchlosti, vzdialenosti, výkone a tempe. Kompatibilné výrobky ANT+ nájdete na adrese www.thisisant.com/directory.

Môžete spárovať až šesť PODov súčasne:

 • tri Bike PODy (v jednej chvíli môžete používať iba jeden Bike POD)
 • jeden Cadence POD
 • jeden Foot POD
 • jeden Power POD

Ak spárujete viac PODov, zariadenie Suunto Ambit2 si zapamätá najnovšie spárovaný POD od každého typu.

Hrudný pás alebo POD obsiahnutý v balení zariadenia Suunto Ambit2 je už spárovaný. Párovanie je nutné iba v prípade, keď chcete s zariadením použiť nový hrudný pás alebo POD.

Postup párovania zariadenia POD/hrudného pásu:

 1. Aktivujte POD/hrudný pás:
 2. Bike POD: otočte pneumatikou bicykla s nainštalovaným Bike PODom.
 3. Power POD: otočte kľukou alebo pneumatikou bicykla s nainštalovaným Bike PODom.
 4. Hrudný pás: navlhčite kontaktné plochy a nasaďte si hrudný pás.
 5. Cadence POD: otočte pedálom bicykla s nainštalovaným Cadence PODom.
 6. Foot POD: nakloňte Foot POD o 90 stupňov.
 7. Podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
 8. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Pair (Párovať) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
 9. Tlačidlami Start Stop and Light Lock prechádzajte možnosťami príslušenstva Bike POD, Power POD, hrudný pás, Foot POD a Cadence POD.
 10. Stlačením tlačidla Next vyberte POD alebo hrudný pás a spustite párovanie.
 11. Držte zariadenie Suunto Ambit2 v blízkosti PODu/pásu (menej ako 30 cm) a počkajte, až kým zariadenie neoznámi, že POD/pás bol spárovaný. Ak párovanie zlyhá, stlačte tlačidlo Start Stop na opakovanie operácie alebo tlačidlo Light Lock na návrat do nastavenia párovania.

pairing pod Ambit2

POZNÁMKA:

So zariadením Suunto Ambit2 môžete párovať rôzne typy PODov pre meranie výkonu. Pre viac informácií viď užívateľskú príručku PODu pre meranie výkonu.

TIP:

Hrudný pás môžete aktivovať aj navlhčením a stlačením oboch oblastí kontaktov elektród.

Riešenie problémov: Zlyhalo párovanie hrudného pásu

Ak zlyhá párovanie hrudného pásu, skúste nasledujúce:

 • Overte, či je pás pripojený k modulu.
 • Overte, či máte správne nasadený hrudný pás (pozri Nasadenie hrudného pásu).
 • Overte, či sú plochy kontaktov elektród hrudného pásu vlhké.

Pre viac informácií o párovaní PODov, viď užívateľskú príručku PODu.