การใช้โหมด Alti & Baro (ความสูงและความกดอากาศ)
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

การใช้โหมด Alti & Baro (ความสูงและความกดอากาศ)

การใช้โหมด Alti & Baro (ความสูงและความกดอากาศ)

จากโหมด ALTI & BARO (ความสูงและความกดอากาศ) คุณสามารถดูความสูงหรือความกดอากาศในปัจจุบันได้ โดยจะมีโปรไฟล์ให้สามรายการได้แก่ Automatic, Barometer และ Altimeter (อัตโนมัติ มาตรวัดความกดอากาศ มาตรวัดความสูง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการตั้งค่าโปรไฟล์ได้จาก การตั้งค่าโปรไฟล์

คุณสามารถเข้าไปยังมุมมองต่าง ๆ ตามโปรไฟล์ที่เปิดใช้ขณะอยู่ในโหมด ALTI & BARO (ความสูงและความกดอากาศ)

มุมมองเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นและตกจะแสดงขึ้นเมื่อเปิดใช้ระบบ GPS หากไม่ได้เปิดระบบ GPS เวลาดวงอาทิตย์ขึ้นและตกจะอาศัยจากข้อมูล GPS ที่บันทึกไว้ล่าสุด