เปิดใช้งานนาฬิกาจับเวลา
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 R คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

เปิดใช้งานนาฬิกาจับเวลา

เปิดใช้งานนาฬิกาจับเวลา

นาฬิกาจับเวลาจะทำให้คุณวัดช่วงเวลาได้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มการออกกำลังกาย หลังจากที่คุณเปิดใช้งานนาฬิกาจับเวลา นาฬิกาจะปรากฏเป็นส่วนแสดงผลเพิ่มเติมในโหมด Time (เวลา)

เพื่อเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานนาฬิกาจับเวลา:

  1. กดปุ่ม Start Stop เพื่อเข้าสู่เมนูเริ่มต้น
  2. เลื่อนไปที่ Timers ด้วยปุ่ม Light Lock และกดเข้าด้วยปุ่ม Next
  3. กดปุ่ม Next เพื่อเลือก Stopwatch

activating stopwatch