ระยะทางแบบ 3 มิติ
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Peak คู่มือการใช้งาน - 2.4

Table of Content

ระยะทางแบบ 3 มิติ

Suunto Ambit3 Peakอาจพิจารณาทั้งการเพิ่มและการลดระดับความสูงเมื่อนำมาใช้ในการวัดระยะทาง ซึ่งช่วยให้วัดระยะทางได้ใกล้เคียงสภาพจริงมากขึ้น เมื่อคุณออกกำลังกายในภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาหรือภูเขา ระยะทางแบบ 3 มิติจะยาวกว่าระยะทางแบบ 2 มิติในสถานการณ์นี้

2D versus 3D

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณใช้ซอฟต์แวร์อื่นวิเคราะห์เส้นทาง ให้ตรวจสอบวิธีการคำนวณเส้นทางด้วย หากคำนวณโดยใช้ระยะทางแบบ 2 มิติ คุณอาจต้องปิดการใช้งานระยะทางแบบ 3 มิติในนาฬิกา

ไม่เช่นนั้น ถ้าออกกำลังกายในภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาหรือภูเขาบ่อยๆ คุณควรเปิดใช้ระยะทางแบบ 3 มิติ

วิธีเปิดใช้ระยะทางแบบ 3 มิติ

  1. ขณะอยู่ในโหมดกีฬา ให้กดปุ่ม Next (ถัดไป) ค้างไว้เพื่อเข้าใช้งานเมนูตัวเลือก
  2. เลื่อนไปที่ ACTIVATE (เปิดใช้งาน) ด้วย Light Lock (ไฟ…) แล้วกด Next (ถัดไป)
  3. เลื่อนไปที่ 3D distance (ระยะทางแบบ 3 มิติ) แล้วกด Next (ถัดไป) เพื่อสลับไปใช้ระยะทางแบบ 3 มิติ
  4. กดปุ่ม Next (ถัดไป) ค้างไว้เพื่อออก