ตัวชี้วัดสภาพอากาศ
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Peak คู่มือการใช้งาน - 2.4

Table of Content

ตัวชี้วัดสภาพอากาศ

ตัวชี้วัดสภาพอากาศ

นอกจากกราฟบารอมิเตอร์แล้ว (ดูที่ การใช้โปรไฟล์ Barometer(Barometer)) Suunto Ambit3 Peak จะมีตัวชี้วัดสภาพอากาศสองแบบคือแนวโน้มสภาพอากาศและเตือนการพายุ

ตัวบ่งชี้แนวโน้มสภาพอากาศจะปรากฏในมุมมองการแสดงผลเวลา ช่วยให้คุณตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้อย่างรวดเร็ว

weather trend Ambit3 Peak

ตัวบ่งชี้แนวโน้มสภาพอากาศประกอบด้วยเส้นสองเส้นเป็นรูปลูกศร โดยแต่ละเส้นจะแสดงผลเป็นช่วงเวลา 3 ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงของความกดบรรยากาศที่มากกว่า 2 hPa (0.59 นิ้วปรอท) นานกว่าสามชั่วโมงเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางของลูกศร เช่น

weather trend droppingความกดอากาศลดลงอย่างหนักในช่วงหกชั่วโมงที่ผ่านมา
weather trend steady risingความดันอากาศคงที่แต่กลับเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสามชั่วโมงที่ผ่านมา
weather trend rising droppingความกดอากาศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่กลับตกลงอย่างมากในช่วงสามชั่วโมงที่ผ่านมา

เตือนการมีพายุ

ความกดบรรยากาศที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญมักจะหมายความว่าพายุกำลังจะมาและคุณควรหาที่กำบัง เมื่อสัญญาณเตือนภัยพายุเปิดใช้งาน Suunto Ambit3 Peak จะส่งเสียงเตือนและมีไฟกระพริบเป็นสัญลักษณ์พายุเมื่อความกดอากาศลดลงอย่างน้อย 4 hPa (0.12 นิ้วปรอท) ในช่วงสามชั่วโมงที่ผ่านมา

หมายเหตุ:

การเตือนพายุจะไม่ได้ผลหากคุณเปิดใช้งานโปรไฟล์ระดับความสูง ดูที่ จับคู่โปรไฟล์ให้เข้ากับกิจกรรม

เพื่อเปิดใช้งาน Storm alarm(Storm alarm)

  1. กดปุ่ม Next ค้างเพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
  2. เลื่อนไปที่ Alti-baro(Alti-baro) ด้วย Light Lock และเข้าไปด้วย Next
  3. กด Next เพื่อเลือก Storm alarm(Storm alarm)
  4. ตั้งค่าการเตือนพายุOn(On) หรือ Off(Off) ด้วย Start Stop หรือ Light Lock และยอมรับด้วย Next

เมื่อสัญญาณเตือนภัยพายุส่งเสียงเตือน กดปุ่มใดก็ได้เพื่อหยุดการเตือน ถัาคุณไม่กดปุ่มใดเลย สัญญาณจะดังซ้ำอีกครั้งหลังเวลาผ่านไป 5 นาที สัญลักษณ์พายุจะค้างอยู่ในการแสดงผลจนกว่าสภาพอากาศจะนิ่ง (ความกดอากาศลดลงช้าลง)

รอบพิเศษ (เรียกว่า “เตือนภัยพายุ”) จะสร้างขึ้นเมื่อมีสัญญาณเตือนภัยพายุเกิดขึ้นในขณะบันทึกการออกกำลังกาย

เคล็ดลับ:

นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเตือนภัยพายุผ่านเมนูตัวเลือกในโหมด sport ได้ด้วย