ทางลัด
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Run คู่มือการใช้งาน - 2.4

Table of Content

ทางลัด

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณกด View ค้างในโหมด Time คุณจะสลับการแสดงผลระหว่างสีมืดและสีสว่าง ทางลัดนี้สามารถเปลี่ยนไปเป็นรายการเมนูอื่นๆ ได้

เพื่อกำหนดค่าทางลัด

  1. กด Next ค้างไว้เพื่อเข้าไปในเมนูตัวเลือกหรือกด Start Stop เพื่อเข้าไปในเมนูเริ่มต้น
  2. เรียกดูไปจนถึงรายการเมนูที่คุณต้องการสร้างทางลัด
  3. กด View ค้างไว้เพื่อสร้างทางลัด
หมายเหตุ:

ทางลัดไม่สามารถสร้างได้ในทุกรายการเมนู เช่น สมุดบันทึกส่วนตัว

ในโหมดอื่นๆ ให้กด View ค้างไว้เพื่อเข้าถึงทางลัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น เมื่อเข็มทิศมีการเปิดใช้งาน คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าเข็มทิศโดยกด View ค้าง