ความปลอดภัย
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Vertical คู่มือการใช้งาน - 1.0

Table of Content

ความปลอดภัย

ความปลอดภัย

ประเภทป้องกันเพื่อความปลอดภัย

คำเตือน:
  • ใช้ในกรณีเกิดขั้นตอนหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
ข้อควรระวัง:
  • ใช้ในกรณีเกิดขั้นตอนหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ:
  • ใช้เพื่อเน้นความสำคัญของข้อมูล
เคล็ดลับ:
  • ใช้สำหรับเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานคุณลักษณะและฟังก์ชั่นต่างๆ ของอุปกรณ์

การป้องกันเพื่อความปลอดภัย

คำเตือน:

อาจเกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองต่อผิวหนังขึ้นได้เมื่อผลิตภัณฑ์สัมผัสกับผิวหนัง แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมก็ตาม ในกรณีดังกล่าว ให้หยุดใช้งานและรีบปรึกษาแพทย์ทันที

คำเตือน:

ปรึกษาแพทย์เสมอก่อนเริ่มโปรแกรมการออกกำลังกาย การออกกำลังกายเกินขนาดอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรง

คำเตือน:

ใช้เฉพาะกิจกรรมสันทนาการเท่านั้น

คำเตือน:

อย่าเชื่อถือ GPS หรืออายุการใช้งานแบตเตอรี่ทุำกครั้ง พยายามใช้แผนที่และอุปกรณ์สำรองอื่นๆ เพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้ตัวทำละลายใดๆ กับผลิตภัณฑ์เพราะอาจทำให้พื้นผิวเสียหาย

ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้สารไล่แมลงใดๆ กับผลิตภัณฑ์เพราะอาจทำให้พื้นผิวเสียหาย

ข้อควรระวัง:

อย่าทิ้งอุปกรณ์ แต่ให้ถือเป็นขยะอิเล็คโทรนิคส์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ข้อควรระวัง:

ห้ามกระแทกหรือทำอุปกรณ์หล่นเพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้