Използване на режим "Време"
Find a dealer/service center

Suunto Essential Потребителско ръководство -

Table of Content

Използване на режим "Време"

Използване на режим "Време"

Режим Time служи за времевото измерване.

Using time mode

С View можете да превъртите през следните изгледи:

  • Дата: текущ ден от седмицата и дата
  • Секунди: секунди като числа
  • Двойно време: време в друга времева зона
  • Изгрев и залез: време на изгрев и залез на определено местонахождение
  • Хронометър: спортен таймер
  • Таймер за обратно броене: алармата се включва след определен период
  • Празен: без допълнителен изглед
бележка:

Изгледът на секундите в долния панел на екрана се изключва след 2 часа при покой, за да не хаби батерията. Активирайте като отново отворите изгледа.