Ühikud
Find a dealer/service center

Suunto Kailash Kasutusjuhend - 2.0

Ühikud

Ühikuid kuvatakse meetermõõdustikus või tollimõõdustikus. Ühikusüsteemi saab muuta suvandite menüü üksuses GENERAL (ÜLDINE) » Formats (Vormingud) » Unit system (ühikusüsteem).