ตำแหน่งบ้าน
Find a dealer/service center

Suunto Kailash คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

ตำแหน่งบ้าน

Suunto Kailash ใช้ตำแหน่งบ้านสำหรับค่าสถิติ 7R พอๆ กับการรักษาเวลาของท้องถิ่นคุณให้เป็นปัจจุบันเสมอ

เราขอแนะนำการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งบ้านของคุณทันทีที่คุณเริ่มใช้นาฬิกา หากคุณไม่ได้กำหนดตำแหน่งที่ตั้งบ้านของคุณ คุณจะไม่ได้รับชุดค่าสถิติในสมุดบันทึก 7R ที่สมบูรณ์ (ดูที่ การปรับการตั้งค่า)

เพื่อตั้งค่าตำแหน่งบ้านของคุณ:

  1. กดปุ่มกลางค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
  2. กดปุ่มล่างค้างไว้เพื่อเลื่อนไปยัง LOCATION (ตำแหน่ง) และเลือกด้วยปุ่มกลาง
  3. กดปุ่มล่างค้างไว้เพื่อเลื่อนไปยัง Set home location (กำหนดตำแหน่งบ้าน) และเลือกด้วยปุ่มกลาง

home time view