หน่วยวัด
Find a dealer/service center

Suunto Kailash คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

หน่วยวัด

หน่วยวัดจะแสดงผลในระบบเมตริกและระบบอังกฤษ หน่วยวัดสามารถเปลี่ยนได้ใรนเมนูตัวเลือกภายใต้GENERAL (ทั่วไป) » Formats (รูปแบบ) » ระบบหน่วยวัด (หน่วยการวัด)