Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Референция - Патентно известие
Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Патентно известие

Този продукт е защитен от патенти и молби за патентоване, чакащи отговор, и съответните им национални права: За списък на текущите патенти, посетете:

www.suunto.com/patents

www.valencell.com/patents

Подадени са и допълнителни заявки за патентоване.