Характеристики
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Характеристики

Характеристики

Мониторинг на дейността

Suunto Traverse измерва ежедневните ви крачки и изчислява изгорените калории за деня според персоналните ви настройки.

Приблизителния ви брой крачки за деня може да бъде показан като изглед по подразбиране в дисплея за час. Натиснете бутона VIEW, за да зададете изгледа за брой крачки. Броят на крачките се актуализира на всеки 60 секунди.

time step view

Дневният брой крачки и изгорените калории се показват в DISPLAYS (ДИСПЛЕИ) » Steps (Крачки). Стойностите се нулират всеки ден, в полунощ.

steps calories logbook

бележка:

Наблюдението на активността се базира на движенията ви, според измерванията от сензорите на часовника. Стойностите, получени от мониторинг на активността, са приблизителни и не могат да се използват за какъвто и да е вид медицинска диагностика.

История на крачките

Product name предоставя пълна история на вашия брой крачки. Дисплеят на крачките показва дневните ви крачки, както и преглед на седмичните, месечните и годишните тенденции. Можете да покажете/скриете дисплея за крачките от старт менюто от DISPLAYS (ДИСПЛЕИ) » Steps (Крачки). Когато е активиран, можете да видите историята на своите крачки, като натискате NEXT, за да превъртите през активните дисплеи.

steps display Докато сте в дисплея за крачки, можете да натиснете VIEW, за да видите своите 7-дневни, 30-дневни и годишни тенденции. steps display views