Таймер за обратно броене
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Таймер за обратно броене

Можете да нагласите таймера за обратно броене да брои от предварително зададено време до нула. Можете да го покажете/скриете от старт менюто от DISPLAYS (ДИСПЛЕИ) » Countdown (Обратно броене).

Когато е активиран, таймерът за обратно броене може да бъде видян, като натискате бутона NEXT, докато не видите дисплея.

countdown timer Traverse

Времето за обратно броене по подразбиране е пет минути. Можете да регулирате това време, като натиснете бутона VIEW.

подшушвам:

Можете да прекъснете/възобновите обратното броене, като натиснете бутона START.

бележка:

Докато тече запис на дейност, нямате достъп до таймера за обратно броене.