โหมดกีฬา
Find a dealer/service center

Suunto Traverse คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

โหมดกีฬา

โหมดกีฬาให้คุณกำหนดวิธีบันทึกกิจกรรมได้ ข้อมูลที่ต่างกันจะปรากฏบนจอแสดงผลขณะบันทึก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโหมดกีฬา Suunto Traverse มาพร้อมกับโหมดกีฬาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการเดินป่า

คุณสามารถสร้างโหมดกีฬาได้เองใน Suunto Movescount แก้ไขโหมดกีฬาที่มีมาให้ ลบโหมดกีฬา หรือแค่ซ่อนไว้เพื่อไม่ให้แสดงในเมนู RECORD (บันทึก) (ดู การบันทึกกิจกรรม)

โหมดกีฬาที่กำหนดเองสามารถแสดงผลได้สี่แบบ คุณสามารถเลือกข้อมูลที่จะปรากฏบนจอแสดงผลแต่ละแบบจากรายการตัวเลือกที่มีครบถ้วน

คุณสามารถโอนย้ายโหมดกีฬาที่สร้างขึ้นใน Movescount ไปยัง Suunto Traverse ของคุณได้ถึงห้าโหมด