ไฟพื้นหลัง
Find a dealer/service center

Suunto Traverse คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

ไฟพื้นหลัง

กดปุ่ม LIGHT (แสงไฟ) ค้างไว้เพื่อเปิดไฟพื้นหลัง

ตามค่าเริ่มต้น ไฟพื้นหลังจะเปิดไม่กี่วินาทีและปิดอัตโนมัติ

ไฟพื้นหลังจะมีสี่โหมด ดังนี้

  • ปกติ (ปกติ): ไฟพื้นหลังจะเปิดไม่กี่วินาทีเมื่อคุณกด LIGHT (แสงไฟ) และเมื่อสัญญาณปลุกดังขึ้น นี่เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
  • ปิด (ปิด): ไฟพื้นหลังจะไม่เปิดเมื่อกดปุ่มหรือเมื่อสัญญาณปลุกดัง
  • Night (กลางคืน): ไฟพื้นหลังจะเปิดไม่กี่วินาทีเมื่อคุณกดปุ่มใดก็ตามและเมื่อสัญญาณปลุกดัง
  • สลับ (สลับ): ไฟพื้นหลังจะเปิดเมื่อคุณกด LIGHT (แสงไฟ) และจะเปิดจนคุณกด LIGHT (แสงไฟ) อีกครั้ง

เปลี่ยนการตั้งค่าไฟพื้นหลังทั่วไปได้ในการตั้งค่านาฬิกา ในส่วน GENERAL (ทั่วไป) » Tones/display (โทน/การแสดงผล) » ไฟหน้าจอ (ไฟพื้นหลัง) นอกจากนี้ คุณยังเปลี่ยนการตั้งค่าทั่วไปได้ใน Movescount

คุณสามารถปรับแต่งความสว่างไฟพื้นหลัง (เป็นเปอร์เซ็นต์) ทั้งในการตั้งค่านาฬิกาในส่วน Tones/display (โทน/การแสดงผล) » ไฟหน้าจอ (ไฟพื้นหลัง) หรือใน Movescount

เคล็ดลับ:

เมื่อปุ่ม BACK LAP (กลับ) และ START (เริ่มต้น) ล็อกไว้ คุณจะยังเปิดใช้งานไฟพื้นหลังได้โดยกด LIGHT (แสงไฟ)

ไฟฉาย

นอกเหนือไปจากโหมดไฟพื้นหลังปกติ Traverse ยังมีอีกโหมดที่ไฟพื้นหลังมีการตั้งค่าอัตโนมัติเพื่อความสว่างสูงสุดและใช้เป็นไฟฉายได้ กดปุ่ม LIGHT (แสงไฟ) ค้างไว้เพื่อเปิดใช้งานไฟฉาย

flashlight Traverse

ไฟฉายจะสว่างประมาณสี่นาที ปิดได้ตลอดเวลาโดยกด LIGHT (แสงไฟ) หรือ BACK LAP (ย้อนกลับ)