Jahirežiim lasu tuvastamisega
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Alpha Kasutusjuhend - 2.0

Jahirežiim lasu tuvastamisega

Jahirežiim lasu tuvastamisega

Lasu tuvastamise funktsioon on vaikimisi sisse lülitatud, kui salvestate jahi sportimisrežiimis. Kiirenduse mõõtja tuvastab püssi tagasilöögist tuleneva liikumise ja salvestab selle lasuna. Laskude koguarvu värskendatakse kuval ja iga lasu asukoht salvestatakse. Saate laskude asukohti hiljem Movescountist vaadata.

MÄRKUS:

Lasu tuvastamise funktsiooni aktiveerimine võib mõjutada kompassi täpsust. Seade võib pidada püssi tagasilööki meenutavat liikumist ekslikult lasuks. Kõik püssikaliibrid ei ole tuvastatavad ja tagasilöögi summutite kasutamine raskendab lasu tuvastamist.