Калибриране на POD за мощност и наклон
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Калибриране на POD за мощност и наклон

Product name автоматично калибрира вашия POD за мощност, когато го намери. Можете също така да калибрирате POD-а за мощност ръчно във всеки момент по време на тренировка.

За ръчно калибриране на POD за мощност:

 1. Докато сте в спортен режим, дръжте Next натиснат, за да отворите менюто с опции.
 2. Спрете да въртите педалите и вдигнете крака от тях.
 3. Превъртете до Calibrate Power POD (Калибриране на POD за мощност) с Light Lock и изберете с Next.

bike power POD calibration

Product name започва да калибрира POD-а и посочва дали калибрацията е била успешна или не. Долният ред на дисплея показва текущата честота, използвана с POD-а за мощност. Предишната честота се показва в скоби.

calibration ongoing Ambit2

Ако вашият POD за мощност има функция за автоматично нулиране, можете да я включвате/изключвате чрез своя Product name.

За включване/изключване на автоматичното нулиране:

 1. След като калибрацията приключи, натиснете Start Stop.
 2. Задайте на автоматичното нулиране On/Off (Вкл/Изкл) с Light Lock и потвърдете с Next.
 3. Изчакайте, докато настройването приключи.
 4. Повторете процедурата, ако настройката е неуспешна или POD-ът за мощност се изгуби.

set auto zero

Можете да калибрирате наклона за POD-ове за мощност, които използват честотата на въртящ момент на курбела (Crank Torque Frequency, CTF).

За калибриране на наклона:

 1. След като калибрацията на POD-а за мощност приключи, натиснете Start Stop.
 2. Задайте правилната стойност според своя POD за мощност ръчно с Light Lock и потвърдете с Next.
 3. Изчакайте, докато настройването приключи.
 4. Повторете процедурата, ако настройката е неуспешна или POD-ът за мощност се изгуби.

calibrate slope