โหมดกีฬา
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 R คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

โหมดกีฬา

คุณสามารถเลือกโหมดกีฬาที่เหมาะสมจากโหมดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ข้อมูลที่แตกต่างกันตามชนิดกีฬาจะปรากฏบนหน้าจอแสดงผลระหว่างออกกำลังกาย ตัวอย่างเช่น โหมดกีฬาระบุว่าเป็น FusedSpeed TM หรือใช้ความเร็ว GPS ปกติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่FusedSpeed โหมดกีฬาที่เลือกยังมีผลต่อการตั้งค่าการออกกำลังกาย เช่น ข้อจำกัดการเต้นของหัวใจ ระยะทางของรอบแบบอัตโนมัติ (autolap) และอัตราการบันทึก

คุณสามารถสร้างรูปแบบการเล่นกีฬาที่กำหนดเองได้มากขึ้นใน Movescount แก้ไขโหมดกีฬาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและดาวน์โหลดไปยังนาฬิกาของคุณ

เคล็ดลับ:

เพื่อเริ่มนำทางการวิ่ง เลือกโหมดกีฬาตามค่าเริ่มต้น Run a Route หรือ Run a POI ซึ่งจะนำคุณไปยังรายการเส้นทาง/POIs ในนาฬิกาของคุณทันที ซึ่งคุณสามารถเลือกสำหรับการวิ่งของคุณได้