ตัวบอกหน่วยความจำเหลือ
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Peak คู่มือการใช้งาน - 2.4

Table of Content

ตัวบอกหน่วยความจำเหลือ

ตัวบอกหน่วยความจำเหลือ

หากสมุดบันทึกยังไม่ได้ทำการซิงค์กับ Movescount มากกว่า 50% Suunto Ambit3 Peak จะแสดงการเตือนเมื่อคุณป้อนบันทึกรายการต่างๆ

memory indicator Ambit3

การเตือนจะไม่แสดงขึ้นเมื่อหน่วยความจำที่ยังไม่ซิงค์เต็มแล้วและ Suunto Ambit3 Peak จะเริ่มการเขียนทับบันทึกเก่า