Funkcija FusedAlti
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Vertical Priročnik za uporabo - 1.0

Funkcija FusedAlti

Funkcija FusedAlti

Funkcija FusedAltiTM omogoča odčitek nadmorske višine, ki je kombinacija podatkov GPS in barometrske nadmorske višine. Funkcija zmanjša učinek začasnih napak in odstopanj na končni odčitek nadmorske višine.

OPOMBA:

Nadmorsko višino privzeto meri funkcija FusedAlti med vadbo, ki uporablja sistem GPS, in med navigacijo. Kadar je sistem GPS izklopljen, meri nadmorsko višino barometrski senzor.

Kadar je naprava v načinu time (čas), lahko s funkcijo FusedAlti poiščete novo referenčno vrednost za barometrsko nadmorsko višino. S tem se za največ 15 minut vključi sistem GPS.

Iskanje nove referenčne vrednosti nadmorske višine s funkcijo FusedAlti:

  1. Pridržite tipko Next, da odprete meni z možnostmi.
  2. Pomaknite se na možnost ALTITUDE (NADMORSKA VIŠINA) s tipko Light Lock in jo izberite s tipko Next.
  3. Pomaknite se na možnost Auto adjust (Samodejna prilagoditev) s tipko Light Lock in pritisnite Next, da to možnost vključite. Vključi se sistem GPS in naprava začne izračunavati nadmorsko višino na podlagi funkcije FusedAlti.
OPOMBA:

Pri dobrih pogojih traja 4–12 minut, da se FusedAlti vključi. Medtem naprava Suunto Ambit3 Vertical kaže barometrsko nadmorsko višino, poleg katere je prikazan simbol ~, ki označuje, da odčitek morda ni pravilen.