ตัวตั้งช่วงเวลา
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Vertical คู่มือการใช้งาน - 1.0

Table of Content

ตัวตั้งช่วงเวลา

คุณสามารถเพิ่มตัวตั้งช่วงเวลาในโหมด sport ที่กำหนดเองแต่ละโหมดใน Movescount เพื่อเพิ่มช่วงเวลาในโหมด sport ให้เลือกโหมด sport และไปที่ การตั้งค่าขั้นสูง. เมื่อคุณเชื่อมต่อ Suunto Ambit3 Vertical ไปยังบัญชี Movescount ของคุณครั้งหน้า ตัวตั้งช่วงเวลาจะทำการซิงค์กับนาฬิกา

คุณสามารถระบุข้อมูลต่อไปนี้ในตัวตั้งช่วงเวลา

  • ประเภทช่วงเวลา (ช่วงเวลาhigh(high) และ low(low))
  • ระยะเวลาหรือระยะทางทั้งสองช่วงเวลาทั้ง 2 ประเภท
  • จำนวนครั้งที่มีการเกิดช่วงเวลาซ้ำ
หมายเหตุ:

หากคุณไม่ได้กำหนดจำนวนการเกิดซ้ำสำหรับช่วงเวลาใน Movescount ตัวตั้งช่วงเวลาจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการทำซ้ำ 99 ครั้ง

คุณสามารถตั้งช่วงเวลาสำหรับกีฬาแต่ละชนิดได้รวมทั้งโหมด multisport (ดูที่ การใช้งานโหมดมัลติสปอร์ต) การตั้งช่วงเวลาจะเริ่มใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนประเภทกีฬา

เพื่อเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานตัวตั้งช่วงเวลา:

  1. ขณะอยู่ในโหมด sport กดปุ่ม Next ค้างไว้เพื่อเข้าใช้งานเมนูตัวเลือก
  2. เลื่อนไปที่ activate(activate) ด้วย Light Lock และเลือกด้วย Next
  3. เลื่อนไปที่ Interval(Interval) ด้วย Start Stop และเลือกด้วย Next
  4. กดปุ่ม Start Stop หรือ Light Lock เพื่อตั้งค่าตัวตั้งช่วงเวลาเป็นOn/Off(On/Off) และยอมรับด้วย Next เมื่อเปิดใช้งานตัวตั้งช่วงเวลา ไอคอนช่วงเวลาจะแสดงที่ด้านบนของการแสดงผล

activating interval timer