Αλλαγή γενικών ρυθμίσεων
Find a dealer/service center

Suunto Core Οδηγίες χρήσης -

Table of Content

Αλλαγή γενικών ρυθμίσεων

Στο στοιχείο General έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τις γενικές ρυθμίσεις, όπως είναι:

 • button tone: ενεργό/ανενεργό
 • tone guide: ενεργό/ανενεργό
 • backlight: κουμπί φωτισμού/οποιοδήποτε κουμπί
 • language: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Γερμανικά

Για να μεταβείτε στο στοιχείο General στο Menu:

 1. Εισέλθετε στο Menu πατώντας παρατεταμένα το κουμπί Mode στο στοιχείο Time, Alti & Baro ή στη λειτουργία Compass.
 2. Εντοπίστε με κύλιση προς τα κάτω το στοιχείο General χρησιμοποιώντας το κουμπί - Light.
 3. Επιλέξτε πατώντας το κουμπί Mode.

Τόνος κουμπιού

Από το στοιχείο Button tone ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε τον τόνο κουμπιού. Ο τόνος κουμπιού ακούγεται κάθε φορά που πατάτε ένα κουμπί, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο κάποια ενέργεια.

 1. Στο στοιχείο General, επιλέξτε Button tone.
 2. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον τόνο κουμπιού με τα κουμπιά + και - Light.

Οδηγοί τόνων

Από το στοιχείο tone guide ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε τον οδηγό τόνων. Θα ακούτε οδηγούς τόνων:

 • Όταν αλλάζετε την τιμή μιας ρύθμισης
 • Όταν ορίζετε την τιμή αναφοράς υψομέτρου
 • Όταν ξεκινάτε ή σταματάτε το πρόγραμμα εγγραφής στοιχείων καταγραφής
 • Όταν σημειώνετε ένα σημείο υψομέτρου κατά την εγγραφή στοιχείων καταγραφής
 • Όταν ξεκινάτε ή σταματάτε το χρονόμετρο
 • Όταν η συσκευή αλλάζει μεταξύ του προφίλ altimeter και Barometer, όταν χρησιμοποιείτε το προφίλ automatic.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους οδηγούς τόνων:

 1. Στο στοιχείο General, επιλέξτε Tone guides.
 2. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τους οδηγούς τόνων με τα κουμπιά + και - Light.

Φωτισμός

Στο στοιχείο Backlight έχετε δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ δύο διαφορετικών λειτουργιών φωτισμού: οποιουδήποτε κουμπιού και κουμπιού φωτισμού.

Για να ορίσετε το φωτισμό σε κανονική ή σε νυχτερινή χρήση:

 1. Στο στοιχείο General, επιλέξτε Backlight.
 2. Πραγματοποιήστε εναλλαγή του φωτισμού μεταξύ του light button και any button με τα κουμπιά + και - Light.

Εάν επιλέξετε το light button, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το φωτισμό με το κουμπί - Light. Ο φωτισμός απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Εάν θέλετε να δείτε το φωτισμό όταν βρίσκεστε στο Menu, θα πρέπει να το ενεργοποιήσετε στο στοιχείο Time, Alti & Baro ή Compass πριν εισέλθετε στο Menu. Ο φωτισμός θα παραμείνει ενεργός μέχρι να πραγματοποιήσετε έξοδο από το Menu.

Εάν επιλέξετε any button, ο φωτισμός ενεργοποιείται όταν πατάτε οποιοδήποτε κουμπί.

Γλώσσα

Από το στοιχείο Language επιλέγετε τη γλώσσα του περιβάλλοντος εργασίας του Suunto Core (Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά ή Ισπανικά).

Για να επιλέξετε μια γλώσσα:

 1. Στο στοιχείο General, επιλέξτε Language.
 2. Επιλέξτε μια γλώσσα από τη λίστα με τα κουμπιά + και - Light.

Ενεργοποίηση κλειδώματος κουμπιών

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα κουμπιών πατώντας παρατεταμένα το κουμπί -Light. Όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα κουμπιών, εμφανίζεται ένα σύμβολο λουκέτου. icon button lock .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν το κλείδωμα κουμπιών είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να αλλάξετε προβολές και να χρησιμοποιήσετε το φωτισμό.