Aktualizácia softvéru pomocou aplikácie SuuntoLink
Find a dealer/service center

Suunto Kailash Používateľská príručka - 2.0

Aktualizácia softvéru pomocou aplikácie SuuntoLink

Aktualizácia softvéru pomocou aplikácie SuuntoLink

Hodinky Suunto Kailash môžete aktualizovať pomocou dodávaného kábla USB a počítača alebo Macu. Dôrazne odporúčame vykonať aktualizáciu softvéru ihneď, ako je k dispozícii. Aktualizácie prinášajú dôležité zlepšenia určené pre vás.

Pred aktualizáciou firmvéru skontrolujte, či je kábel riadne zapojený.

Aktualizácia softvéru hodiniek Suunto Kailash:

  1. Nainštalujte aplikáciu SuuntoLink, ak ešte nie je nainštalovaná. Podrobnejšie informácie nájdete na adrese suunto.com/support.
  2. Pripojte hodinky Suunto Kailash k počítaču dodaným káblom USB.
  3. Ak je k dispozícii aktualizácia, zobrazí sa výzva na aktualizáciu hodiniek. Počkajte, kým sa aktualizácia dokončí, potom odpojte kábel USB.