ไอคอน
Find a dealer/service center

Suunto Kailash คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

ไอคอน

Suunto Kailash ใช้ไอคอนต่อไปนี้

ไอคอนคำอธิบาย
icon alarm Kailashนาฬิกาปลุกรายวัน
icon battery Kailashระดับการชาร์จแบตเตอรี่
icon bluetooth Kailashกิจกรรมบลูทูธ
icon button-press Kailashตัวชี้วัดปุ่มกด
icon chrono Kailashโครโนกราฟ
icon down-decrease Kailashลง/ลดลง
icon flashlight Kailashไฟฉาย
icon signal Kailashความแรงของสัญญาณ GPS
icon incomingcall Kailashสายเรียกเข้า
icon message Kailashข้อความ/การแจ้งเตือน
icon missedcall Kailashสายที่ไม่ได้รับ
icon next-confirm Kailashถัดไป/ยืนยัน
icon pauseหยุดชั่วคราว/หยุด
icon waypoint Kailashจุดที่น่าสนใจ
icon settings Kailashการตั้งค่า
icon storm Kailashการเตือนภัยพายุ
icon sunrise Kailashพระอาทิตย์ขึ้น
icon sunset Kailashพระอาทิตย์ตก
icon up-increase Kailashขึ้น/เพิ่ม