นาฬิกาจับเวลา
Find a dealer/service center

Suunto Kailash คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

นาฬิกาจับเวลา

คุณสามารถเปิดใช้งานนาฬิกาจับเวลาในเมนูตัวเลือก ภายใต้ TIME & DATE (เวลาและวันที่) » นาฬิกาจับเวลา (นาฬิกาจับเวลา) หลังจากที่คุณเปิดใช้งานนาฬิกาจับเวลา ตัวจับเวลาจะปรากฏขึ้น

stopwatch view

เริ่มต้นและหยุดการจับเวลาโดยการกดปุ่ม 7R

คุณสามารถรีเซ็ตตัวจับเวลาโดยการกดปุ่ม 7R ค้าง

เมื่อตัวจับเวลาหมดอายุ คุณสามารถกลับไปที่หน้าจอแสดงเวลาหลักโดยการกดปุ่มล่าง