คอนทราสต์ของจอภาพ
Find a dealer/service center

Suunto Kailash คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

คอนทราสต์ของจอภาพ

คอนทราสต์ของจอภาพ

ค่าเริ่มต้นของคอนทราสต์จอภาพจะเป็น 50% คุณสามารถปรับค่าระหว่าง 0% และ 100% ภายใต้ GENERAL (ทั่วไป) » Display (แสดงผล) » Display contrast (แสดงผลคอนทราสต์)