Baterya
Find a dealer/service center

Suunto Kailash Gabay ng Gumagamit - 2.0

Baterya

Kapag umabot na sa 10% ang level ng baterya, makakakita ka ng pop-up na nagbibigay-alam sa iyo na mababa na ang level ng baterya.

Kapag umabot sa napakababa ang level ng baterya, makakakita ka ng notipikasyong mag-recharge.

Sa puntong ito, magsisimulang magpatay-sindi ang icon na baterya na nasa ibaba ng timeline view. Awtomatikong mag-o-off ang mga feature na navigation at connectivity hanggang sa mai-recharge ang relo.

I-recharge ang relo sa pamamagitan ng pagkakabit ng inilaang cable sa relo at pagpa-plug sa dulo ng USB sa computer o sa charger na pangdingding.

connect USBcable Kailash

Ang itatagal ng baterya sa isang pag-charge ay nakabatay sa kung paano ginagamit ang Suunto Kailash. Ang mabababang temperatura, halimbawa, ay nakakabawas sa itatagal ng isang pag-charge. Sa pangkalahatan, ang kakayahan ng mga rechargeable battery ay bumababa habang tumatagal.

PAALALA:

Kung sakaling may hindi normal na pagbaba sa kakayahan dahil sa may depektong baterya, sinasaklaw ng warranty ng Suunto ang pagpapalit sa baterya sa loob ng 1 taon o para sa maximum ng 300 beses na pagcha-charge, alinman ang mauna.