Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Funkcie - Merace
Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 2.0

Merace

Merace

Hodinky sú vybavené stopkami a odpocítavacím casovacom na základné meranie casu. Na ciferníku otvorte spúštac a prejdite nahor, kým neuvidíte ikonu casovaca. Stlacením stredného tlacidla otvorte zobrazenie casovaca.

Stopwatch icon Trainer

Pri prvom otvorení displeja sa zobrazia stopky. Potom si zariadenie zapamätá, co ste použili naposledy – stopky alebo odpocítavací casovac.

Stlacením pravého dolného tlacidla otvorte ponuku skratiek Set timer(Nastavit casovac), kde môžete zmenit nastavenia casovaca.

Stopky

Stopky spustíte stlacením stredného tlacidla.

Stopwatch Spartan Trainer

Dalším stlacením stredného tlacidla stopky zastavíte. Stopky obnovíte dalším stlacením stredného tlacidla. Stopky vynulujete stlacením dolného tlacidla.

Stopwatch pause resume Trainer

Z casovaca odídete tak, že podržíte stlacené stredné tlacidlo.

Odpocítavací casovac

Ked sa zobrazuje casovac, stlacením dolného tlacidla otvorte ponuku skratiek. Odtial môžete zvolit vopred definovaný cas odpocítavania alebo vytvorit vlastný cas odpocítavania.

Countdown options Spartan Trainer

Stredným a dolným pravým tlacidlom môžete zastavit a obnovit odpocítavac podla potreby.

Z casovaca odídete tak, že podržíte stlacené stredné tlacidlo.