Používanie tlačidiel
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Používateľská príručka - 2.0

Používanie tlačidiel

Používanie tlačidiel

Hodinky Suunto Traverse majú päť tlačidiel, ktoré umožňujú prístup ku všetkým funkciám.

buttons Traverse

START:

 • stlačením sa otvorí úvodná ponuka
 • stlačením sa pozastaví alebo obnoví záznam alebo časovač
 • stlačením sa zvýši hodnota alebo sa posuniete nahor v ponuke
 • podržaním stlačeného sa spustí záznam alebo sa zobrazí zoznam dostupných režimov
 • podržaním stlačeného sa zastaví a uloží záznam

NEXT:

 • stlačením sa zmení displej
 • stlačením sa zadá/potvrdí nastavenie
 • podržaním stlačeného sa otvorí/opustí ponuka možností

LIGHT:

 • stlačením sa aktivuje podsvietenie
 • stlačením sa zníži hodnota alebo sa posuniete nadol v ponuke
 • podržaním stlačeného sa aktivuje baterka
 • stlačením sa deaktivuje baterka

BACK LAP:

 • stlačením sa zobrazí predchádzajúca ponuka
 • stlačením sa pridá kolo počas záznamu
 • podržaním stlačeného sa uzamknú/odomknú tlačidlá

VIEW:

 • stlačením sa získa prístup k ďalším zobrazeniam displeja
 • podržaním stlačeného sa uloží miesto záujmu
TIP:

Pri zmenách hodnôt môžete zvýšiť rýchlosť podržaním stlačeného tlačidla START alebo LIGHT, až kým sa hodnoty nezačnú meniť rýchlejšie.