การบันทึกกิจกรรม
Find a dealer/service center

Suunto Traverse คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

การบันทึกกิจกรรม

ใช้โหมดกีฬา (ดูที่ โหมดกีฬา) เพื่อบันทึกกิจกรรมและมุมมองข้อมูลต่างๆ ในขณะที่คุณอยู่กลางแจ้ง

นอกกรอบ Suunto Traverse มีหนึุ่งโหมดกีฬา การเดินป่า เริ่มต้นการบันทึกด้วยการกด START และกด NEXT เพื่อเข้าสู่ RECORD (บันทึก)

ตราบใดที่มีโหมดกีฬาเดียวในนาฬิกา การบันทึกจะเริ่มต้นทันที หากคุณเพิ่มโหมดกีฬาอื่น คุณต้องเลือกโหมดกีฬาที่ต้องการใช้และ กด NEXT เพื่อเริ่มต้นการบันทึก

เคล็ดลับ:

คุณสามารถเริ่มต้นการบันทึกอย่างรวดเร็ว ด้วยการกด START ค้าง