Επανάληψη πορείας
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Alpha Οδηγίες χρήσης - 2.0

Table of Content

Επανάληψη πορείας

Με το Suunto Traverse Alpha μπορείτε να ανατρέχετε στη διαδρομή σας οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια μιας καταγραφής με τη βοήθεια της οθόνης δυναμικής διαδρομής.

Μπορείτε επίσης να πλοηγηθείτε σε μια διαδρομή από το βιβλίο καταγραφών με τις δραστηριότητες, η οποία να περιλαμβάνει δεδομένα GPS. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως αυτήν που αναφέρεται στην ενότητα Πλοήγηση σε μια διαδρομή. Μεταβείτε στη ρύθμιση Logbook (Βιβλίο καταγραφής) αντί της ρύθμισης Routes (Διαδρομές) και επιλέξτε ένα βιβλίο καταγραφής, για να ξεκινήσετε την πλοήγηση.