Zámok tlačidiel
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Alpha Používateľská príručka - 2.0

Zámok tlačidiel

Zámok tlačidiel

Podržaním stlačeného tlačidla BACK LAP sa zamknú alebo odomknú tlačidlá.

button lock Traverse

Zamykanie tlačidiel môžete zmeniť v nastavení hodiniek v časti GENERAL (VŠEOBECNÉ) » Tones/display (Tóny/displej) » Button lock (Zámok tlačidiel).

Športové hodinky Suunto Traverse Alpha majú dve možnosti zamykania tlačidiel:

  • Actions only (Iba akcie): Úvodná ponuka a ponuka možností sú zamknuté.
  • All buttons (Všetky tlačidlá): Všetky tlačidlá sú zamknuté. Podsvietenie možno aktivovať v režime Night (Noc).
TIP:

Vyberte možnosť nastavenia uzamknutia tlačidiel Actions only (Iba akcie), aby ste zabránili nežiaducemu spusteniu alebo zastaveniu zaznamenávania. Keď sú tlačidlá BACK LAP a START uzamknuté, zobrazenie môžete stále zmeniť stlačením tlačidla NEXT a zobraziť stlačením tlačidla VIEW.